Prima Pagina
Duminică Noiembrie 23, 2014

Misiunea Agentiei

Agentia Nationala pentru Romi este structura guvernamentala de reprezentare a romilor in plan national. Institutia functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului si este coordonata de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Agentia Nationala pentru Romi este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a Primului-Ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

citeste mai multe despre A.N.R.

Presedintele Agentiei

Vasile Daniel

Începând cu data de 9 ianuarie 2013 prin Decizia Primului–Ministru, a fost numit domnul Vasile Daniel, în funcţia de Preşedinte, cu rang de Secretar de Stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi.

citeste mai multe despre A.N.R.

Strategia Guvernului

Agenţia Naţională pentru Romi organizează dezbatere publică in conformitate cu prevederile art.2 din LEGEA nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  pe marginea   proiectului STRATEGIEI GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂŢII ROME PENTRU PERIOADA 2014-2020.

afla mai multe despre ANR

 

Finantari 2014

Calendarul sesiunii de finanţări mai - iunie 2014

  1. Depunerea proiectelor : 7 mai - 4 iunie 2014
  2. Evaluarea, selecţia proiectelor şi comunicarea rezultatelor evaluării : 5 iunie – 9 iunie 2014
  3. Depunere contestaţii: 12 iunie - 16 iunie 2014
  4. Răspuns contestaţii: 17 iunie - 19 iunie 2014
  5. Semnarea contractelor de finanţare: 20 iunie - 27 iunie 2014
  6. Implementarea proiectelor: 30 iunie - 1 decembrie 2014

citeste mai multe despre finantari