Despre instituție
Miercuri Aprilie 24, 2019

 

 Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”, aprobat prin H.G. nr. 1237/2008, are ca obiect implementarea unor proiecte-pilot pentru construcţia a cel mult 300 de locuinţe sociale, repartizate în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în localităţi stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în urma propunerilor primite de la Agenţia Naţională pentru Romi şi de la autorităţile administraţiei publice locale. La această dată se află în diferite stadii de realizare 231 de unităţi locative, în 5 regiuni de dezvoltare, astfel:

 

Nr. crt. Regiune de dezvoltare Judeţul Localitatea Nr. unităţi locative
1. 5-VEST Arad Pecica 49
2. 6-NORD VEST Bihor Tăuteu 14
3. 6-NORD VEST Bihor Oşorhei 14
4. 6-NORD VEST Bistriţa Năsăud Comuna Budacu De Jos, sat Budacu de Jos 14
5. 6-NORD VEST Bistriţa Năsăud Comuna Budacu De Jos,sat Jelna 7
6. 7-CENTRU Braşov Hălchiu 21
7. 2-SUD-EST Constanţa Mircea Vodă 28
8. 4-SUD-VEST Mehedinţi Baia de Aramă 28
9. 4-SUD-VEST Olt Corabia 28
10. 7-CENTRU Sibiu Nochrich 28
      TOTAL 231

 

Faţă de cele aratate mai sus, s-a impus introducerea în program a altor UAT-uri pentru realizarea restului de unităţi locative, în locaţii ce urmează a fi stabilite de MDRAP, repartizate în 3 regiuni neacoperite de obiective de investiţii : Regiunea 1 Nord-Est, Regiunea 3 Sud-Muntenia, Regiunea 8 Bucureşti-llfov. 
în acest sens, Agenţia Naţională pentru Romi a iniţiat un proces de transmitere a unui număr de 25 de adrese către primăriile din regiunile mai sus menţionate, incluzând şi Regiunea 1 Nord-Est, primind confirmări în vederea includerii în program doar din partea a 17 primării, după cum urmează:

 

Nr.

Crt

Regiune de dezvoltare Judeţul Localitate Adresa
1. 1-Nord Est laşi Mironeasa 163/19.01.2016
2.   laşi Voineşti 3789/9.12.2015
3.   laşi Moţca 148/19.01.2016
4.   Botoşani Dorohoi 180/20.01.2016
5.   Suceava Suceava 629/26.02.2016
6. 3-Sud Muntenia Ialomiţa Borăneşti 3845/15.12.2015
7.   Ialomiţa Bărcăneşti 32/7.01.2016
8.   Ialomiţa Slobozia 3844/14.12.2015
9.   Dâmboviţa Potlogi 3898/18.12.2015
10.   Dâmboviţa I.L.Caragiale 3/4.01.2016
11.   Dâmboviţa Târgovişte 406/2.02.2016
12.   Teleorman Alexandria 304/26.01.2016
13.   Teleorman Turnu Măgurele 347/29.01.2016
14.   Teleorman Botoroaga 347/29.01.2016
15.   Teleorman Pietroşani 347/29.01.2016
16.   Argeş Cetăţeni 388/1.02.2016
17.   Argeş Davideşti 167/20.01.2016
18.   Argeş Camplulung 358/29.01.2016
19. 8-București Iflov Ilfov

 Oraș

Pantelimon

719/8.03.2016

 

Ca urmare a răspunsurilor primite, Agenţia Naţională pentru Romi a comunicat către MDRAP şi ANL un dosar cu toate informaţiile colectate, în vederea selectării UAT-urilor care urmează să fie introduse în program.

 

 

pdf Citește mai mult