Finanțări 2014
Joi Noiembrie 14, 2019

FINANȚĂRI 2014

Rezultatele evaluării finanţării mai - iunie 2014 

  1. Lista proiecte admise sesiunea de evaluare 2014
  2. Lista proiecte respinse administrativ sesiunea de evaluare 2014
  3. Lista proiecte respinse sesiunea de evaluare 2014

Calendarul sesiunii de finanţări mai - iunie 2014

  1. Depunerea proiectelor : 7 mai - 4 iunie 2014
  2. Evaluarea, selecţia proiectelor şi comunicarea rezultatelor evaluării : 5 iunie – 9 iunie 2014
  3. Depunere contestaţii: 12 iunie - 16 iunie 2014
  4. Răspuns contestaţii: 17 iunie - 19 iunie 2014
  5. Semnarea contractelor de finanţare: 20 iunie - 27 iunie 2014
  6. Implementarea proiectelor: 30 iunie - 1 decembrie 2014

Documente