Întrebări frecvente pentru solicitanții de Finanțare ANR 2016
Joi Noiembrie 14, 2019

 

Întrebare: 

In cadrul Metodologic , la III.3.1. la punctul C) cheltuieli reprezentand onorarii pentru expertiza externa (consultanti, experti) si servicii
Sa existe un contract, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare, insotit de procedura de achizitie publica…
Intrebarea este ce tip de contract trebuie sa le facem? Pe drepturi de autor sau contract de prestari de servicii? Sau trebuie sa inchiriem resursa umana? Sau sa fie PFA?
Ce intelegeti prin onorarii, care e forma legala, daca se cere procedura de achizitie? 

Răspuns:  Tipul de contract este cel de prestari servicii.
   
Întrebare: In ceea ce priveste cheltuielile salariale, se vor deconta doar pana la 10% din buget? Acest lucru nu apare in Cadrul metodologic, apare o singura data la Raport financiar.
Răspuns:  Va rugam sa cititi   -Procedura Operationala privind categoriile de cheltuieli eligibile si stabilirea modalitatilor de raportare, verificare si decontare a operatiunilor si cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate din bugetul ANR .
   
Întrebare:  Cheltuielilie cu contractele de prestari de servicii intra in cei 10% de cheltuieli salariale sau sunt separate?
Răspuns:  Cheltuielile cu contractele de prestari servicii sunt separate de cheltuielile salariale.
   
Întrebare:  

In primul rand as dori sa imi dati mai multe informatii despre grupul tinta: grupul tinta minim obligatoriu, zonele eligibile, daca persoanele din grupul tinta trebuie sa aiba locul de resedinta in zona delimitate.
In al doilea rand, in legatura cu Bugetul, as dori sa stiu daca este delimitat procentual pe categorii: resurse umane (%), transport (%), sediu local(%), servicii(%).

Răspuns:  

-Metodologia programului anual al ANR pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice, alocate de la bugetul de stat prevăzute la capitolul ”Transferuri interne”, cu respectarea priorităților prevăzute în „Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020” (priorități menționate expres în Metodologie)
-Procedura operațională privind organizarea procesului de evaluare cererilor de finanțare nerambursabilă și soluționare a contestațiilor
-Procedura operațională decont cheltuieli
-Procedura operațională monitorizare și evaluare
Solicitantul este cel care se asigură de respectarea cerințelor și criteriilor stabilite de autoritatea finanțatoare.

   
Întrebare: Ce cursuri de formare initiala si continua a cadrelor didactice in domeniul educatiei intercultural(Tipuri de activitati pg.10-alin.7) pot fi organizate in cadrul sesiunii de finantare ? 
Răspuns:

-Metodologia programului anual al ANR pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice, alocate de la bugetul de stat prevăzute la capitolul ”Transferuri interne”, cu respectarea priorităților prevăzute în „Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020” (menționate expres în Metodologie)
-Procedura privind organizarea procesului de evaluare a cererilor de finanțare nerambursabilă și soluționare a contestațiilor (postată pe site-ul instituției)

 
   
Întrebare:  Care este numarul minim/ maxim de persoane care se pot incadra in grupul tinta?
Răspuns:  Solicitantul este singurul în măsură să decidă care este numărul de beneficiari căruia i se adresează prin proiectul propus spre finanțare nerambursabilă de către ANR, asigurându-se în același timp de respectarea cerințelor și criteriilor stabilite de autoritatea finanțatoare.
   
Întrebare:

Referitor la apelul de proiecte lansat de către instituția dumneavoastră vă rugăm să ne clarificați următoarele aspecte:
Știm că nu este eligibilă achiziționarea de obiecte de inventar, dar închirierea unui laptop, proiector și ecran, este eligibilă?
Din punct de vedere al acordării finanțării, se poate acorda o prefinanțare și dacă da, în ce cuantum?
Proiectul pe care dorim să-l depunem presupune angajarea de facilitatori locali în 15 comunități în care populația de cetățeni români aparținând minorității rome este relevantă numeric. Aceasta ar duce la creșterea cheltuielilor salariale la aproximativ 45% din suma totală a proiectului, ar putea aceasta fi o cheltuială eligibilă?

Răspuns:

Va rugam sa cititi cu atentie –Procedura operationala privind categoriile de cheltuieli eligibile si stabilirea modalitatilor de raportare, verificare, si decontare a operatiunilor si cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate din bugetul ANR-
Aceasta procedura impreuna cu celelalte proceduri le gasiti pe site-ul ANR.

   
Întrebare:

In legatura cu pct.III.5.6 ("Implementarea de masuri si actiuni prevazute de H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea „Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015 -2020”) - sub acest capitol, pot fi incluse in cererea de finantare toate tipurile de activitati prevazute in Strategie, inclusiv cele pe directiile de actiune Cultura/Infrastructura si servicii sociale?

Răspuns:

Cadrul Metodologic (Metodologia) prevede (la cap. III.4) ca proiectele care sunt eligibile pentru finantare nerambursabila in cadrul prezentei runde anuale sunt cele care abordeaza minimum 3 din 6 domenii prioritare de interventie enumerate in Metodologie si care sunt parte a Strategiei. Desigur, una dintre cele 3 directii de actiune din Strategie, dar care nu se regasesc printre primele 5 domenii majore de interventie stabilite pot fi abordate de proiect, cu mentionarea expresa a acestui fapt in formularul cererii de finantare.

   
Întrebare: Marimea grupului tinta va fi determinata de fiecare solicitant in parte, in functie de specificul cererii sale de finantare?
Răspuns:

Dimensiunea grupului tinta propus in proiectele inaintate spre finantare sunt stabilite de fiecare solicitant.

   
Întrebare:

Indicatorii definiti pe activitati vor fi dintre cei mentionati in Strategie sau fiecare solicitant isi poate defini proprii indicatori?

Răspuns:

Solicitantii au libertatea sa-si stabileasca proprii indicatori in proiectele propuse spre finantare, insa este de dorit ca acestia sa fie corelati cu cei indicati in Strategie.

   
Întrebare:

Tipuri de cheltuieli pentru care solicitam sa ne precizati daca sunt eligibile si pot fi incluse in bugetul proiectului (acestea sunt in directa legatura cu activitatile necesare pentru derularea proiectului).
Consumabile - rechizite de birou si rechizite scolare
Alte servicii: (telefon/fax,electricitate/încălzire,întreţinere
Activităţi de promovare/Acţiuni pentru asigurarea vizibilităţii proiectului Materiale de igiena personala si pentru curatenie.
Hrana pentru copii , participanti la proiect

Răspuns:

Cititi – Procedura operationala privind categoriile de cheltuieli eligibile si stabilirea modalitatilor de raportare, verificare si decontare a operatiunilor si cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate din bugetul ANR.

   
Întrebare:

Exista un plafon maxim pentru salariile resurselor umane angajate prin proiect.

Răspuns:

Salariile se vor deconta in limita a maxim 10% din valoarea totala a proiectului.

   
Întrebare:

Achizitiile pentru consumabile sunt premise prin proiect? Dar o achizitie de catering in cadrul unor activitati specifice este permisa?

Răspuns:

Cheltuielile administrative se deconteaza in limita a maxim 10% din valoarea de finantare.

   

 

Citește mai mult despre Finanțări 2016