Grupul Tehnic de Lucru pentru Romi
Joi Noiembrie 14, 2019

Grupul Tehnic de Lucru pentru Romi

Definiție

Grupul tehnic de lucru pentru facilitarea şi susţinerea accesului romilor la operaţiunile finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (GTLR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rolul de a desfăşura activităţi în scopul susţinerii accesului romilor la operaţiunile finanţate prin POSDRU. GTLR va funcţiona pe toată perioada de implementare a POSDRU.

Înfiinţarea Grupului tehnic de lucru pentru facilitarea şi susţinerea accesului romilor la operaţiunile finanţate din Fondul Social European a reprezentat iniţiativa Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR), cu sprijinul experţilor Direcţiei Generale Ocupare, Afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Comisiei Europene.

GTLR a fost constituit în cadrul Comitetului de Monitorizare al POSDRU, în urma deciziei membrilor CM din data de 22 octombrie 2009, a art. 9 al ROF CM POSDRU şi în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European, Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 privind regulile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

Sinteză reuniuni

Prima reuniune a GTLR a avut loc în data de 28 februarie 2011, la sediul ANR. Principalele teme discutate au fost Regulamentul de Organizare și Funcționare al GTRL, stadiul implementării proiectelor finanțate din Fondul Social European care au ca grup țintă persoane de etnie romă, problemele întâmpinate în implementarea acestor proiecte și Proiectul Strategiei Naționale pentru îmbunătățirea situației romilor 2011 - 2020.

A doua reuniune a GTLR a avut loc în data de 14 aprilie 2011, la sediul ANR. Principalele teme discutate au fost soluțiile propuse pentru rezolvarea problemelor întâmpinate în implementarea proiectelor destinate romilor, stadiul proiectului Strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor 2011 – 2020 și au fost stabilite responsabilitățile pentru redactarea Raportului GTLR, ce va fi prezentat în cadrul reuniunii CM POSDRU din luna mai 2011.

A treia reuniune a GTLR a avut loc în data de 17 mai 2011, la sediul ANR. Principalele teme de discuție au fost stadiul elaborării de către membrii GTLR a Raportului pentru reuniunea CM POSDRU din luna mai 2011, stadiul proiectului Strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor 2011 – 2020, posibilități de finanțare a proiectelor care pot contribui la incluziunea romilor în actuala etapă de programare 2007 – 2013 și calendarul lansărilor 2011, precum și o sinteză a celor discutate și prezentate în cadrul reuniunii Euroma Network din perioada 11 – 12 mai 2011, de la Praga.

A patra reuniune a GTLR a avut loc în data de 15 noiembrie 2011, la sediul ANR. În luna august 2011, AMPOSDRU a transmis Agenției Naționale pentru Romi observațiile Comisiei Europene, AMPOSDRU și ACIS asupra proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a GTLR precum și asupra raportului privind activitatea GTLR. ANR a transmis membrilor GTLR aceste observații în data de 26 august 2011, solicitând un punct de vedere până în data de 2 septembrie 2011. Membrii GTLR și-au exprimat opinia de a discuta aceste observații în cadrul viitoarei reuniuni.

A cincea reuniune a GTLR a avut loc în data de 24 ianuarie 2012, la sediul ANR, în cadrul căreia membrii grupului au fost informați despre adoptarea ROF GTLR de către CM POSDRU în cadrul reuniunii din data de 24 noiembrie 2011 și despre amendamentele recomandate de CM POSDRU. În ceea ce privește efectuarea analizei implementării celor 89 de proiecte finanțate din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 destinate romilor a fost propus un chestionar pentru culegerea datelor de la OI și beneficiari.

Anexe raport

  1. Anexa 6.1 - Regulamentul de organizare și funcționare a GTLR
  2. Anexa 6.2 - Minuta reuniunii GTLR din data de 28 februarie 2011
  3. Anexa 6.3 - Minuta reuniunii GTLR din data de 14 aprilie 2011
  4. Anexa 6.4 - Lista proiectelor contractate de AMPOSDRU, care au ca grup țintă romi
  5. Anexa 6.5
  6. Anexa 6.6 - Scurtă prezentare a instituțiilor și organizațiilor reprezentate în GTLR și atribuțiile acestora pentru incluziunea romilor

Pe baza datelor din acest centralizator, GTLR va putea efectua o analiză preliminară pentru a identifica problemele, inclusiv cauzele care le generează, apărute pe parcursul implementării acestor proiecte, găsirea de soluții la acestea, atât din perspectiva beneficiarilor cât și a autorităților care le gestionează (AM și OI), astfel încât, rezultatul final să fie o îmbunătățire atât a implementării proiectelor cât și a accesului acestui grup țintă în proiectele finanțate din FSE prin POSDRU.

A șasea reuniune GTLR a avut loc în data de 23 februarie 2012, la sediul ANR. În cadrul reuniunii s-a discutat despre identificarea problemelor specifice incluziunii cetățenilor de etnie romă întâmpinate în utilizarea eficientă a FSE și a propunerilor concrete pentru rezolvarea acestor probleme. Problemele specifice incluziunii cetățenilor de etnie romă întâmpinate în utilizarea eficientă a FSE și propunerile concrete pentru rezolvarea acestor probleme identificate de membrii GTLR vor fi centralizate și prezentate în cadrul reuniunii la nivel înalt din data de 01 martie 2012, organizată de Comisia Europeană, la București.

Un alt subiect important pe agenda reuniunii a fost elaborarea chestionarului privind implementarea proiectelor care au ca grup țintă persoane de etnie romă.

Chestionarul va fi utilizat de membrii GTLR pentru culegerea de la beneficiari a datelor necesare elaborării raportului privind progresele înregistrate şi problemele întâmpinate în implementarea proiectelor finanţate din Fondul Social European, care au ca grup ţintă persoanele de etnie romă. Raportul va fi prezentat CM POSDRU în reuniunea din luna mai 2012.

Regulament de organizare și funcționare

Citește regulamentul