ROMED
Joi Noiembrie 14, 2019

În Declaraţia de la Strasbourg, adoptată în octombrie 2010 , privind problematica romilor, reprezentanţii țărilor membre au mandatat Consiliul Europei să implementeze Programul European de Formare pentru Mediatori Romi - ROMED www.coe-romed.org. Ţinând cont de experienţa ANR privind instituționalizarea mediatorului sanitar în România, Serbia, Ucraina (2009), Consiliul Europei a solicitat ANR să devină partener în implementarea programului ROMED în România, cu atribuții de Punct Naţional de Contact, începând cu anul 2011.

În calitate de Punct Naţional de Contact, ANR a desfăşurat un set de activităţi, după cum urmează :

- a participat la procesul de pregătire a selecției formatorilor Consiliului Europei. Unul din formatorii programului ROMED în România şi Moldova este angajat al ANR.

- a participat la întâlnirile tehnice pentru elabarorarea suportului de curs util formatorilor Consiliului Europei

- a organizat lansarea programului ROMED România (conferinţa de lansare a avut loc la Bucureşti în luna martie 2011)

- a organizat cursuri de formare 

- a colectat şi transferat Consiliului Europei baza de date a mediatorilor sanitari

În baza experienţei dobândite în plan naţional de ANR, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a solicitat ANR transferul de expertiză privind instituţionalizarea mediatorului sanitar, concretizată prin organizarea a două sesiunea de formare desfăşurate în Republica Moldova şi a unei vizite de lucru la Bucureşti. Acelaşi tip de expertiză a fost asigurată de ANR şi în Franţa în anul 2011.

Autorităţile publice locale din România au solicitat asistenţă tehnică Punctului Naţional de Contact în vederea gestionării, monitorizării, raportării, evaluării și salarizării mediatorilor sanitari în noul context legal, determinat de OUG 162/2008 privind descentralizarea. Institutul de Sănătate Publica al Ministerului Sănătății susţine înfiinţarea Unității de Asistenţă Tehnică, Monitorizare şi Evaluare a activităţii mediatorilor sanitari.

ROMED- European Training Programme for Roma Mediators- Pliant engleză

Programul European de Training pentru Mediatori Romi (ETPM) -română

Breaking the barriers – Romani Women and Access to Public Health Care

http://www.coe-romed.org/

L’évolution de la médiation, les défis actuels et le rôle de ROMED

Leaflet ROMED FRA

Leaflet ROMED ROM

Recommendation CM/Red(2012)9FRA_EN

Recommendation CM/Red(2012)9FRA_EN1

Comunicat de presa Institutia Prefectului Judetului Timis

 

RAPOARTE 2016