Strategia
Joi Noiembrie 14, 2019

Pe data de  14 ianuarie 2015 a fost adoptată, prin hotărare de Guvern, ,,Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020”, document ce include recomandările europene privind incluziunea romilor și este în concordanță cu Strategiile aprobate anterior în acest domeniu.

Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității rome la un nivel similar celui al populației majoritare. Principalele domenii de intervenție sunt reprezentate de accesul la educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe, în complementaritate cu serviciile sociale și infrastructura, cultura și combaterea discriminării.

Strategia este însoțită de planuri de acțiune pentru fiecare domeniu major de intervenție, stabilește rezultate-țintă, surse de finanțare, precum și un sistem flexibil de implementare, monitorizare și revizuire.

Cheltuielile estimate pentru implementarea acțiunilor cuprinse în acest document în perioada 2015-2016 sunt de 430,502 milioane de lei, urmand ca efortul național de finanțare să fie completat din Fondul Social European în domeniile educației și ocupării. De asemenea, pentru finanțarea Strategiei în perioada 2015-2020 vor fi accesate și fonduri europene structurale și de investiții din cadrul financiar multi-anual al UE.

 

Analiza stadiului implementării strategiei guvernamentale pentru romi adoptată prin HG nr 1221 din2011

 

HOTĂRÂRE nr. 18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 - document Monitorul Oficial

 

Anexa - Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 - document Monitorul Oficial

 

STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂŢII ROME PENTRU PERIOADA 2014-2020